SLIDE ITEM

ชุมชนแนะนำ

รวบรวมชุมชนมากมายจากหลากหลายภูมิภาคทั่วทั้งประเทศไว้ที่นี่

เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงชุมชนได้โดยง่าย

SLIDE ITEM
SLIDE LOGO

สินค้าจากชุมชน

ส่งตรงถึงมือคนไทย

SLIDE ITEM
SLIDE LOGO

สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน

ชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงดูตนเอง

SLIDE ITEM
SLIDE LOGO

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ต่อยอดองค์ความรู้ให้ท้องถิ่น

สินค้าแนะนำ

รวบรวมชุมชนมากมายจากหลากหลายภูมิภาคทั่วทั้งประเทศไว้ที่นี่
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงชุมชนได้โดยง่าย

Sweetie -(เพื่อการทดสอบ)

เสื้อฮาวาย1

1 บาท

Sweetie -(เพื่อการทดสอบ)

เสื้อฮาวายเหลือง

1 บาท

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ค้นหาผลิตภัณฑ์

รวบรวมชุมชนมากมายจากหลากหลายภูมิภาคทั่วทั้งประเทศไว้ที่นี่
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงชุมชนได้โดยง่าย

รู้จักเน็ตประชารัฐ

ให้ทั่วไทยเข้าถึงได้

อย่างเท่าเทียม

ติดตามข่าวสาร